chill out

Browsing Tag

- CHILLING OUT -

คาเฟ่น่านั่งย่านบางนา…
ไม่มาเช็กอินไม่ได้แล้ว!

ใครกันที่บอกว่าคาเฟ่ชิคๆ คูลๆ จะมีอยู่แต่ในย่านกลางเมืองอย่างสยาม เอกมัยหรือทองหล่อเท่านั้น เถิบออกมาสักหน่อยในย่าน “บางนา” ก็จะรู้ว่ามีคาเฟ่ชิคๆ ให้ไปนั่งชิวๆ อยู่เหมือนกัน

READ MORE V

Share Tweet Pin It +1

COMMENTS

ปิดโหมดสีเทา